Alates 1. juulist on tööl käivatel sügava puudega täisealise inimese hooldajatel võimalik kasutada oma tööandja juurest kalendriaastas kuni viis tööpäeva lisapuhkust. Lisapuhkepäevi saab oma...

Juulist saavad sügava puudega täisealiste inimeste hooldajad lisapuhkepäevi

Alates 1. juulist on tööl käivatel sügava puudega täisealise inimese hooldajatel võimalik kasutada oma tööandja juurest kalendriaastas kuni viis tööpäeva lisapuhkust. Lisapuhkepäevi saab oma...

Hoolimata ennustatavast jaaninädala vihmast jätkub kogu Eestis suure tuleohuga aeg. See tähendab, et meie metsad, põllud ja ka koduaiad on pika kuivaperioodiga muutunud äärmiselt tuleohtlikuks...

Päästeamet kutsub Eesti elanikke üles tegema jaanituld ohutult.

Hoolimata ennustatavast jaaninädala vihmast jätkub kogu Eestis suure tuleohuga aeg. See tähendab, et meie metsad, põllud ja ka koduaiad on pika kuivaperioodiga muutunud äärmiselt tuleohtlikuks...

  Palume lastevanematel, kes soovivad, et Kehtna vald korraldaks 2018/19. õppeaastal nende lastele transporti Kehtna valla põhikooli ja tagasi koju, oma soovist vallavalitsusele teada...

Teade Kehtna valla põhikooli lastevanematele, kelle lapsed kasutavad kooli transpordiks valla õpilasliine või ühistransporti!

  Palume lastevanematel, kes soovivad, et Kehtna vald korraldaks 2018/19. õppeaastal nende lastele transporti Kehtna valla põhikooli ja tagasi koju, oma soovist vallavalitsusele teada...

Viimaste päevade üksikud vihmasajud ei ole tuleohu taset looduses langetanud. Olukord on hoopis vastupidine - tuleohu indeks on kõikjal Eestis jätkuvalt tõusnud. Jälgime ilmaolusid ja anname...

Tuleoht looduses püsib

Viimaste päevade üksikud vihmasajud ei ole tuleohu taset looduses langetanud. Olukord on hoopis vastupidine - tuleohu indeks on kõikjal Eestis jätkuvalt tõusnud. Jälgime ilmaolusid ja anname...

Edelaraudtee Lelle-Türi raudteelõigul toimuvad ajavahemikus 6.-9.juuni umbrohutõrjetööd. Tööd tehakse öisel ajal. Juhul kui tugeva tuule ja vihmase ilma tõttu ei ole võimalik kavandatud...

Umbrohutõrje Edelaraudtee raudteevõrgustikul

Edelaraudtee Lelle-Türi raudteelõigul toimuvad ajavahemikus 6.-9.juuni umbrohutõrjetööd. Tööd tehakse öisel ajal. Juhul kui tugeva tuule ja vihmase ilma tõttu ei ole võimalik kavandatud...

A valike välimänguväljakute ohutuse ja nõuetele vastavuse eest vastutavad nende omanikud, kelleks on üldjuhul kohalikud omavalitsused, haridusasutused või korteriühistud. Avalik mänguväljak on...

Mänguväljakule minnes veendu esmalt ohutuses

A valike välimänguväljakute ohutuse ja nõuetele vastavuse eest vastutavad nende omanikud, kelleks on üldjuhul kohalikud omavalitsused, haridusasutused või korteriühistud. Avalik mänguväljak on...

Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) juhib tähelepanu vanadele põllumajandushoonetele, millest paljud võivad olla amortiseerunud ning seetõttu ohtlikud.  Selliseid nõukogudeaegseid ja veel...

Vanad põllumajandushooned võivad olla ohtlikud

Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) juhib tähelepanu vanadele põllumajandushoonetele, millest paljud võivad olla amortiseerunud ning seetõttu ohtlikud.  Selliseid nõukogudeaegseid ja veel...

  Selleks, et valida Rapla maakonna kaunimad kodud, palume esitada Kehtna Vallavalitsusele    oma vallast 1-4 objekti (kaunis kodu, kortermaja või ühiskondlik...

Kaunis kodu 2018

  Selleks, et valida Rapla maakonna kaunimad kodud, palume esitada Kehtna Vallavalitsusele    oma vallast 1-4 objekti (kaunis kodu, kortermaja või ühiskondlik...

Enel Niin, Veterinaar- ja Toiduameti marutaudivastase vaktsineerimise projektijuht   Sellel kevadel täitub Eestil  neli aastat  ametlikult marutaudivabaks riigiks...

Kasside-koerte marutaudivastane vaktsineerimine on kohustuslik ning vajalik.

Enel Niin, Veterinaar- ja Toiduameti marutaudivastase vaktsineerimise projektijuht   Sellel kevadel täitub Eestil  neli aastat  ametlikult marutaudivabaks riigiks...

    Riigihalduse minister kehtestas 13.04.2018 käskkirjaga nr 1.1-4/80 Rapla maakonnaplaneeringu „Rapla maakonnaplaneering 2030+".   Maakonnaplaneering algatati...

Rapla maakonnaplaneering 2030+

    Riigihalduse minister kehtestas 13.04.2018 käskkirjaga nr 1.1-4/80 Rapla maakonnaplaneeringu „Rapla maakonnaplaneering 2030+".   Maakonnaplaneering algatati...

  14. maist – 27. maini 2018.a. on  OÜ Järvakandi Kommunaali kontor suletud.  

OÜ Järvakandi Kommunaali kontor suletud

  14. maist – 27. maini 2018.a. on  OÜ Järvakandi Kommunaali kontor suletud.  

  https://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/kaitse-planeerimine/kaitse-eeskirjade-ja-kaitsekorralduskavade-avalikustamine-49

Kõnnumaa maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmine

  https://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/kaitse-planeerimine/kaitse-eeskirjade-ja-kaitsekorralduskavade-avalikustamine-49

  KredEx alustab 7. mail madala sissetulekuga lasterikastele peredele mõeldud kodutoetuse taotluste vastuvõtmist. Lasterikaste perede elamistingimuste parandamisse panustatakse tänavu...

Vähekindlustatud lasterikkad pered saavad peagi kodutoetust taotleda

  KredEx alustab 7. mail madala sissetulekuga lasterikastele peredele mõeldud kodutoetuse taotluste vastuvõtmist. Lasterikaste perede elamistingimuste parandamisse panustatakse tänavu...

  Oleme avamas postimajaga samas hoones erinevaid ilutubasid. Avamine toimub 30.04 kell 12.00

Ilumaja avamine Järvakandis

  Oleme avamas postimajaga samas hoones erinevaid ilutubasid. Avamine toimub 30.04 kell 12.00

Taotlus peab sisalda järgmisi andmeid: Kohanduse saaja nimi, isikukood, rahvastikuregistrijärgne elukoha aadress, kontaktandmed; Füüsilise kohanduse kirjeldus (kirjelda...

Kehtna valda saab esitada taotlusi puuetega inimeste eluaseme kohandamiseks

Taotlus peab sisalda järgmisi andmeid: Kohanduse saaja nimi, isikukood, rahvastikuregistrijärgne elukoha aadress, kontaktandmed; Füüsilise kohanduse kirjeldus (kirjelda...