Kehtna Keskkonnajaam


Kehtna Vallavalitsuse ja MTÜ Raplamaa Jäätmekäitluskeskuse vahel on sõlmitud koostööleping, mille kohaselt on võimalus üleanda (paber, kartong, plastid, metallid, klaas, biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed, bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastusjäätmed, puit, tekstiil, suurjäätmed, ohtlikud jäätmed, olmes tekkinud ohtlikke aineid sisaldavav või nendega saastunud pakendid) vastavalt MTÜ Raplamaa Jäätmekäitluskeskuse hinnakirjale.

 

Alates 01.01.2016 on avatud Kehtna Keskkonnajaam (Kehtna, Staadioni tn 10a) järgmiselt:

 

Esmaspäev  kell 07.00-09.00 ja 16.00-19.00

Teisipäev  kell 15.00-19.00

Kolmapäev suletud

Neljapäev kell 15.00-19.00

Reedel kell 15.00-19.00

Laupäev kell 09.00-16.00

Pühapäev suletud

 

Tel. 5 554 3991 Kehtna Keskkonnajaama operaator

Kehtna Vallavalitsus 489 8831 ja 489 8820

Kehtna jäätmejaamas võetakse korraga ja ühelt isikult vastu 4 autorehvi.
 

Alates jaanuarist 2008 on Kehtna valla elanikel võimalik TASUTA ära anda oma suuregabariidilisi jäätmeid: vana mööblit, ehitusmaterjalide jääke, vanu kodumasinaid, olmeelektroonikat jm. Kehtna Keskkonnajaam ei teeninda  ettevõtteid ja asutusi.

Jäätmeid saab ära anda Kehtna alevikus Staadioni tn nn. Vana katlamaja taga oleval jäätmekogumispunktis.

Selleks on Keskkonna Investeeringute Keskuse (KIK) toetusel ja rahastamisel rajatud aiaga piiratud kogumisplats, kuhu jaanuarikuus paigaldati samuti KIK-i rahaga soetatud neli vahetatavat ja kinnist multilift konteinerit, suurusega 35 m3.

Kehtna valla elanik saab tasuta ära anda kasutatud mööbli, koduelektroonika (külmkapid, televiisorid, raadiod, elektri- ja gaasipliidid jne.),  kodus tekkivad ohtlikud jäätmed, kasutatud sõidukirehvid ja ka väiksemad ehitus- ja lammutusjäägid (WC-potid, kraanikausid, väiksemad seinaplaadid, aknad). Vanapaber ja –papp, samuti pakendjäätmed.

 

Eterniiti ja klaasi vastu ei võeta!

 

Vastu võetakse väiksemat sorti ehitusjäägid. Olmejäätmeid Keskkonnajaamas vastu ei võeta. Lahtioleku aegadel on jaamas töötaja, kes juhendab Teid jäätmete vastavatesse konteineritesse paigutamisel ja  Keskkonnajaamas liikumisel.