Lisainformatsioon:

Tiina Satsi

Kehtna vallavalitsuste

ehitusspetsialist

489 8830

 tiina.satsi@kehtna.ee

 

 

 

 

 

Hajaasustuse programmi hindamiskomisjoni koosseis:

1. Tiina Satsi - komisjoni esimees;

2. Riina Pruuli;

3. Aivar Puur;

4. Mati Kutser;

5. Kaja Mõtsnik.

 

Komisjoni koosseis kinnitatud 18.04.2017 vallavalitsuse korraldusega nr 105 (lisatud).

 

Hajaasustuse programmi raamides 2016. aastal toetatud taotlused        
Jrk. nr Toetuse saaja Projekti  nimi Tegevus Toetus (eur) (riik+vald) Omafinantseering (eur) Projekti lõppkuupäev
1 Maarja Võrk Petrula, Ahekõnnu küla puurkaevu rajamine puurkaevu rajamine 3744 1872 20.12.2017
2 Marten Israel Ohekatku küla Künka maja septiku rajamine kanalisatsioonissüsteemi ehitus 2824.14 1411.86 20.12.2017
3 Endrik Lillipuu Naistevalla maja Saunaküla juurdepääsutee rajamine juurdepääsutee korrastamine 630 315 20.12.2017
4 Evalin Põlma Põldma talu juurdepääsutee ehitus juurdepääsutee ehitus 4428.22 2213.78 20.12.2017
      Kokku 11626.36    

 

Hajaasustuse programmi raamides 2015. aastal toetatud taotlused      
Jrk. nr Toetuse saaja Projekti  nimi Tegevus Toetus (eur) Oma-finantseering (eur) Projekti lõppkuupäev
1 Eili Teearu Väljametsa puurkaev puurkaevu rajamine 1160.06 579.94 30.11.16
2 Margus Mägi Raba talu kinnistule septiku rajamine kanalisatsioonissüsteemi ehitus 1456 728 30.11.16
3 Kristiin Gross Tõstamaa talu kanalisatsioonisüsteemi rajamine kanalisatsioonissüsteemi ehitus 2400.12 1199.88 30.11.16
4 Reino Veskimäe Pihelgamäe talu kanalisatsioon kanalisatsioonissüsteemi ehitus 3753.79 1876.61 30.11.16
5 Lenno Link Paemurru-Tuisu talu keskkonda säästva reovee puhastamise süsteemi rajamine ja nõuetele mittevastava heitvee kanaliseerimissüsteemi likvideerimine kanalisatsioonissüsteemi ehitus 6500 3939.55 30.11.16
6 Margus Mägi Raba talu kinnistule puurkaevu rajamine puurkaevu rajamine 2472 1236 30.11.16
7 Natalia Liiverkas Ämma kanalistaisoonisüsteemi ehitus kanalisatsioonissüsteemi ehitus 2258.03 2172.4 30.11.16
      Kokku 20 000