« Tagasi

Kehtna valda saab esitada taotlusi puuetega inimeste eluaseme kohandamiseks

Taotlus peab sisalda järgmisi andmeid:

  1. Kohanduse saaja nimi, isikukood, rahvastikuregistrijärgne elukoha aadress, kontaktandmed;
  2. Füüsilise kohanduse kirjeldus (kirjelda vajadust täpsemalt):

2.1  liikuvusega seotud toimingute parandamiseks;

2.2  hügieenitoimingute parandamiseks;

2.3  köögitoimingute parandamiseks

*Füüsiline kohandamine tähendab eluruumi ümberehitamist puudega inimese erivajadusest tulenevalt.

Vastavalt „Meetme tegevuse „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" kohalike omavalitsuste toetuse suurused ja kohanduste arv" on Kehtna valla kohanduste arv 8 ning toetuse kogusumma 38 345 eurot.

 

Elanike taotluste alusel koostab omavalitsus taotluse toetuse saamiseks ja esitab selle rahandusministeeriumile otsuse tegemiseks. Pärast toetusotsust kohandatakse kodud omavalitsuse toel ning rahandusministeerium kompenseerib valla kulud kuni 85% ulatuses Euroopa Regionaalarengu Fondist.

 

Taotlus esitada hiljemalt 15. mai 2018 Kehtna Vallavalitsusele Pargi tn 2,  Kehtnas või Tallinna mnt 17, Järvakandis või saata e-posti aadressile: kehtna@kehtna.ee