« Tagasi

Hajaasustuse programmi taotlusvoor avatud

Kehtna Vallavalitsus annab teada, et alates 9. aprillist 2018 algab hajaasustuse programmi  taotluste vastuvõtt  Kehtna vallas.

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud.

Toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused leiate riigihalduse ministri 22.02.2018 määrusest nr 14 „Hajaasustuse programm" mis on kättesaadav Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse veebilehel https://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/ ja Kehtna valla kodulehel http://kehtna.kovtp.ee/hajaasustuse-programm .

Kehtna valla kodulehelt leiate ka Taotluse vormid.

Määruses kehtestatud nõuetele vastavad taotlused tuleb esitada Kehtna vallavalitsusele 11. juuniks 2018.

Lisainformatsioon:

Tiina Satsi, Kehtna vallavalitsuse planeerimis- ja järelevalvespetsialist, 489 8830, tiina.satsi@kehtna.ee.