« Tagasi

Joogivee kvaliteedist Kehtna vallas 2017. aastal

Terviseameti Põhja talitus teostas 2017 aastal  Kehtna vallas riiklikku järelevalvet (rahvatervise seaduse ja veeseaduse alusel) joogivee terviseohutuse kohta.

Kehtna vallas on ameti järelevalve all 13 veevärki: 

Kehtna Elamu OÜ (8 veevärki) · Ingle AS (1 veevärk) · Kehtna Lihatööstus OÜ (1 veevärk)  MTÜ Elupuu Kehtna Hooldekodu (1 veevärk ) · Frank Kutter OÜ (1 veevärk) · Järvakandi Kommunaal OÜ (1 veevärk).

Kõik veekäitlejad kontrollivad perioodiliselt ise joogivee kvaliteeti ametiga kooskõlastatud joogivee kontrolli kavade alusel. Täiendavalt võtab Terviseamet pisteliselt joogivee proove järelevalve all olevatest veevärkidest.

2017. a jooksul teostatud ja ametile esitatud analüüside kohaselt vastab kõikides Kehtna valla veevärkides joogivee kvaliteet sotsiaalministri 31.07.2001 määruse nr 82 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid" nõuetele.                                         Joogivee analüüside tulemustega on võimalik tutvuda Terviseameti Vee terviseohutuse infosüsteemi avalikus portaalis.