Lisainformatsioon:

Tiina Satsi

Kehtna vallavalitsuste

planeerimise- ja järelevalvespetsialist

489 8830

 tiina.satsi@kehtna.ee

 

 

 

Hajaasustuse programmi hindamiskomisjoni koosseis:

1. Tiina Satsi – komisjoni esimees

2. Riina Pruuli

3. Aivar Puur

4. Mati Kutser

5. Marko Valgma

 

Komisjoni koosseis kinnitatud 03.04.2017 vallavalitsuse korraldusega nr 81 (lisatud).

 

Hajaasustuse programmi raamides 2017. aastal toetatud taotlused

Jrk. nr Toetuse saaja Projekti  nimi Toetus (eur) (riik+vald) Omafinantseering (eur)
1 Aivar Laam Väike-Kaira talu kanalisatsioonisüsteemi ja imbväljaku rajamine 2680 1340
2 Lauri Mölder Saekaatri kinnistu Paluküla maamajapidamisele veevarustus, puurkaev 1020 510
3 Taavi Randjärv Uustalu talu veepuhastus seadme soetamine 766,66 383,34
4 Virve Ellermaa Kalbu küla, Külari maja, omapuhasti ehitus, septiku paigaldus 1520,07 759,93
5 Valli Mägi Nimeta-Matsi maja Koogimäe küla, veesüsteemide renoveerimine 1692,08 845,92
6 Jüri Tammela Lokuta küla, Mihklipere Kanalisatsioonisüsteem - ehitised ja seadmed heitvee nõuetekohase kanaliseerimise tagamiseks 1900 960
      9578,81 4799,19

 

Hajaasustuse programmi raamides 2016. aastal toetatud taotlused

Jrk. nr Toetuse saaja Projekti  nimi Tegevus Toetus (eur) (riik+vald) Omafinantseering (eur) Projekti lõppkuupäev
1 Maarja Võrk Petrula, Ahekõnnu küla puurkaevu rajamine puurkaevu rajamine 3744 1872 20.12.2017
2 Marten Israel Ohekatku küla Künka maja septiku rajamine kanalisatsioonissüsteemi ehitus 2824.14 1411.86 20.12.2017
3 Endrik Lillipuu Naistevalla maja Saunaküla juurdepääsutee rajamine juurdepääsutee korrastamine 630 315 20.12.2017
4 Evalin Põlma Põldma talu juurdepääsutee ehitus juurdepääsutee ehitus 4428.22 2213.78 20.12.2017
      Kokku 11626.36    

 

 

Hajaasustuse programmi raamides 2015. aastal toetatud taotlused

Jrk. nr Toetuse saaja Projekti  nimi Tegevus Toetus (eur) Oma-finantseering (eur) Projekti lõppkuupäev
1 Eili Teearu Väljametsa puurkaev puurkaevu rajamine 1160.06 579.94 30.11.16
2 Margus Mägi Raba talu kinnistule septiku rajamine kanalisatsioonissüsteemi ehitus 1456 728 30.11.16
3 Kristiin Gross Tõstamaa talu kanalisatsioonisüsteemi rajamine kanalisatsioonissüsteemi ehitus 2400.12 1199.88 30.11.16
4 Reino Veskimäe Pihelgamäe talu kanalisatsioon kanalisatsioonissüsteemi ehitus 3753.79 1876.61 30.11.16
5 Lenno Link Paemurru-Tuisu talu keskkonda säästva reovee puhastamise süsteemi rajamine ja nõuetele mittevastava heitvee kanaliseerimissüsteemi likvideerimine kanalisatsioonissüsteemi ehitus 6500 3939.55 30.11.16
6 Margus Mägi Raba talu kinnistule puurkaevu rajamine puurkaevu rajamine 2472 1236 30.11.16
7 Natalia Liiverkas Ämma kanalistaisoonisüsteemi ehitus kanalisatsioonissüsteemi ehitus 2258.03 2172.4 30.11.16
      Kokku 20 000