Arengukavad

 

Kehtna valla arengukava aastateks 2013-2020

Arengukava tegevuskava ja investeeringute kava aastateks 2017-2020 kinnitamine

Tegevuskavasse kantud eesmärgid tulenevad Kehtna valla arengukavast aastateks 2013-2020. Tegevuskava koosneb investeeringute kavast ja tegevuste kavast.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kehtna Vallavalitsuse allasutuste arengukavad

 Kehtna valla alevike ja külade arengukavad