Blanketid

Majandustegevuse registreerimise toimingud: Jaekaubanduse, hulgikaubanduse ja teenuste osutamiseks tuleb täita blanketid, mis asuvad Majandustegevuse Registri kodulehekülje aadressil  http://mtr.mkm.ee ja esitada vallavalitsusele.

 

 

 

Projekteerimistingimused on vajalikud ehitusloakohustusliku hoone või olulise avaliku huviga rajatise ehitusprojekti koostamiseks, kui puudub detailplaneeringu koostamise kohustus.

Kehtna Vallavalitsus annab projekteerimistingimused hoone või olulise rajatise:
 1) püstitamiseks või rajamiseks;
 2) laiendamiseks üle 33 protsendi selle esialgu kavandatud mahust.

Projekteerimistingimuste taotluse läbivaatamise on kehtestatud riigilõiv 25 eurot, mis tasutakse Kehtna vallavalitsuse arveldusarvele SEB pank: EE781010802000064001.